Arhive

Simbolul de Credință pe înțelesul copiilor

Hristos S-a înălțat!
 
De ceva vreme tot caut timp ca să vă prezint o carte care cred că ar fi foarte utilă în biblioteca oricărei familii ortodoxe. Este vorba despre  „Simbolul de Credință pe înțelesul copiilor” de la Editura Basilica a Patriarhiei Române.

Continuă lectura

Anunțuri

În Taina Sfintei Spovedanii trebuie smulsă rădăcina păcatului

image

Pocăința, ca Taină, este punctul culminant în care duhovnicul se întâlneşte cu ucenicul său şi prin care el are posibilitatea – şi datoria – să pătrundă în cele mai tainice unghere ale sufletului omenesc;
Continuă lectura

CASTIGATORII CONCURSULUI EDITURII CRISTIMPURI

Au fost desemnati castigatorii concursului Editurii Cristimpuri:
Continuă lectura

Despre lupta cu patimile…

„Sfântul Ioan Colov a spus următoarea pildă despre acest subiect: Într-un anumit loc era o femeie frumoasă cu purtări îndoielnice. Stăpânului acelui ţinut i-a fost milă de ea, că asemenea frumuseţe se va distruge şi, când a găsit prilejul, i-a spus: Părăseşte calea cea desfrânată şi te voi lua la casa mea şi-mi vei fi soţie şi stăpâna bogăţiilor mele. Să-mi fii numai credincioasă şi atât, altfel, vei avea atâtea necazuri, câte nici nu-ţi poţi închipui. Ea primi şi a fost dusă la casa stăpânului.

Foştii ei prieteni, văzând că dispăruse, au început să o caute şi au descoperit că era cu acel stăpân. Deşi era foarte sever, ei nu şi-au pierdut nădejdea de a ademeni din nou acea femeie frumoasă ca să se întoarcă la ei, ştiindu-i slăbiciunea. Trebuie doar să mergem în spatele casei să fluierăm; ea va şti cine este şi va alerga îndată la noi. Chiar aşa au şi făcut. Au mers în spatele casei şi au fluierat. Femeia cea frumoasă, auzind fruieratul, a tresărit. Ceva din viaţa ei anterioară s-a stârnit în ea. Dar şi-a revenit şi, în loc să iasă din casă, a fugit în cămara în care se afla însuşi stăpânul, şi îndată s-a liniştit; nici măcar nu a mai auzit fluieratul care continua afară. Prietenii au mai fluierat de câteva ori şi au plecat fără niciun rezultat.

Înţelesul pildei este clar. Femeia cea frumoasă reprezintă sufletul căzut care s-a întors spre Dumnezeu cu căinţă şi a făgăduit să-I aparţină şi să-I slujească numai Lui. Prietenii dinainte sunt patimile. Fluieratul lor este impulsul gândurilor, simţirilor şi poftelor pătimaşe. Fuga în camerele dinlăuntru reprezintă adăpostul din adâncurile inimii, pentru a sta acolo înaintea lui Dumnezeu. Când aceasta se împlineşte înăuntru, patima care a tulburat sufletul se îndepărtează de bună voie, ca şi cum n-ar fi existat niciodată, iar sufletul se linişteşte.

(din Viaţa duhovnicească şi cum o putem dobândi de Sfântul Teofan Zăvorâtul)

Concurs la EDITURA CRISTIMPURI

Concurs Editura CRISTIMPURI

Editura CRISTIMPURI organizeza in perioada Postului Mare un corcurs cu premii constand in carti. Iata detalii mai jos:

„Ne-am gîndit ca în postul Sfintelor Paşti să organizăm pentru iubitorii de lectură duhovnicească un concurs bazat pe recenziile cărtilor editurii CRISTIMPURI.

Întrebările concursului sunt:

1. Care este titlul primei poveşti din volumul I al ,,Filocaliei pentru copii şi tineri”?

2. Câte povestiri sunt cuprinse în primul volum din seria ,,Nestemate duhovniceşti” şi cum sunt corelate aceste pilde duhovniceşti?

3. Cine interpretează rolul Maicii Domnului în povestirea Viaţa Maicii Domnului de pe Cd-ul care însoţeşte cartea ,,Viaţa Maicii Domnului” (Editura Cristimpuri)

Perioada de desfăşurare este 4 martie – 16 aprilie, iar câştigătorul va primi un MEGA PACK, locul al doilea va primi două cărţi la alegere şi locul al treilea o carte la alegere.

Aşteptăm răspunsurile la întrebări, aici.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 16 aprilie 2011 şi vor fi contactaţi prin e-mail.

Spor şi inspiraţie!

Toţi participanţii la concurs vor primi o reducere de 20% la o comandă ulterioră făcută la Editura Cristimpuri, www.edituracristimpuri.ro .”

Despre greutăţile vieţii… – Sf. Teofan Zăvorâtul

„Destul de mulţi oameni cred că, de vreme ce te ocupi cu îndeletniciri casnice sau probleme de serviciu, ai părăsit deja lucrurile duhovniceşti, bine-plăcute lui Dumnezeu. Gândind aşa, când capeţi dorinţa de a trăi într-un fel bine-plăcut lui Dumnezeu, sau începi să vorbeşti despre acest lucru, de obicei gândeşti că trebuie să fugi de societate, să-ţi părăseşti casa şi să mergi undeva în pustie sau în pădure.

Situaţia nu este nici pe departe aşa. Problemele zilnice ale vieţii, de care depinde baza căminului şi a societăţii, sunt stabilite de către Dumnezeu şi, îndeplinindu-le, nu înseamnă o îndreptare spre lucrurile lumeşti, ci o continuare a problemelor dumnezeieşti.

Însuşindu-şi o asemenea părere greşită, fiecare acţionează ca şi cum nu s-ar putea gândi la Dumnezeu desfăşurându-şi activităţile lor zilnice şi având o viaţă socială. […] Trebuie (…) să-ţi formezi convingerea că tot ceea ce faci în casă sau în afara ei, ca parte a problemelor tale zilnice, (…) este şi duhovnicesc şi bine-plăcut lui Dumnezeu. Sunt anumite porunci cu privire la acestea. […]

De acum încolo să începi  să faci toate lucrurile ştiind că făptuindu-le în felul acesta împlineşti o poruncă, şi săvârşeşte-le aşa cum trebuie săvârşită o poruncă a lui Dumnezeu. Odată ce ai început să faci aşa, nimic nu-ţi poate întoarce gândurile de la Dumnezeu; dimpotrivă, totul le va aduce mai aproape de El.

Toţi suntem slujitori ai lui Dumnezeu. El a stabilit pentru fiecare om un anumit loc şi o anumită ocupaţie şi se uită să vadă cum împlineşte fiecare dintre noi hotărârea lui.”

(Sf. Teofan Zăvorâtul – „Viaţa duhovnicească şi cum o putem dobândi”)

Filocalia pentru copii si tineri – Recenzie

Povestirile din primul volum al Filocaliei pentru copii şi tineri (Editura Cristimpuri, 2010) au ca sursă de inspiraţie cuvintele de aur ale Sfinţilor şi Cuvioşilor Antonie cel Mare, Evagrie Ponticul, Ioan Casian, Nil Ascetul, Marcu Ascetul, Diadoh al Foticeii şi Isaia Pustnicul.  Aceste poveşti sunt dovada vie că din izvorul filocalic, din învăţătura Sfinţilor Părinţi poate să se adape oricine, sărac sau bogat, mic sau mare, tânăr sau bătrân…Să citeşti Filocalia Sfintelor Nevoinţe ale Desăvârşirii nu e un lucru tocmai uşor, fiindcă puterea de înţelegere ţine şi de o viaţă cuvioasă a cititorului, dar şi de o anumită pregătire teologică. Şi pentru ca şi copiii să se bucure în tihnă de acest aur al cunoştinţei, am îndrăznit ca din unele cuvinte memorabile ale Părinţilor din vechime să alcătuim câteva poveşti care să-i ajute şi pe copii sau adolescenţi să înţeleagă menirea Filocaliei şi să simtă mângâierea Duhului Sfânt care poate veni şi prin cuvânt…

Autorul cărţii, Cristian Şerban spune despre această lucrare următoarele: ,,Am început să gândesc un proiect de poveşti ortodoxe, un eventual proiect filocalic pe când citeam primul volum din seria Filocalia Sfintelor Nevoinţe ale Desăvârşirii în traducerea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Am simţit că aceste cuvinte reprezintă un tezaur inestimabil şi că din acest aur al cunoştinţei, din păcate, mai greu se pot hrăni cei mici sau chiar tinerii care nu au o minimă pregătire teologică. Am subliniat cuvintele care mi-au plăcut la Sfinţii Părinţi…şi am descoperit că această comoară poate fi împărtăţită într-un fel şi celor mici.

Am îndrăznit astfel ca din ,,osatura” duhovnicească a cuvântului filocalic, din aceste cuvinte care răsună,  vibrând în fiinţe şi reverberând  de atâta Duh să scriu câteva poveşti….Mărturisesc, că exerciţiul de a scrie o poveste mi s-a părut extrem de anevoios, a fost practic o grea încercare să duc demersul auctorial până la capăt. În pofida micilor poticniri, pot afirma că aceste povestiri au forţa să atingă acele corzi sensibile ale sufletului care nu au mai fost atinse de multă vreme şi care au un dor latent de Dumnezeu”.

Mai trebuie menţionat că această carte nu ar fi existat fără ajutorul de mare preţ al vieţuitorilor de la mănăstirea Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos şi de asemenea se cuvine a aprecia efortul tinerei artiste Alina Rodica Vieru de a împodobi această lucrare cu ilustraţii realizate în stilul iconografic specific ortodoxiei răsăritene.

Cartea poate fi comandată pe site-ul Editurii Cristimpuri www.edituracristimpuri.ro.